Eivätkö poliittiset virkanimitykset kuulu enää tähän päivään?

31.01.2024

Teksti Harald Olausen

"Ulkoministeriön ulkopuolisen henkilön valinta poliittisin perustein näin merkittävään tehtävään meritoituneet, suurlähettiläskokemusta omaavat muut hakijat ja asetuksessa määritellyt kelpoisuusehdot sivuuttaen on erittäin poikkeuksellista ja hyvän hallinnon vastaista. Uhvy ry katsoo, että erityisesti Suomen suurimpien ja tärkeimpien edustustojen päälliköiden tulisi olla vahvaa ulkoasiainhallintokokemusta omaavia diplomatian ammattilaisia, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset." 

-Ulkoasianhallinnon virkamiesyhdistys Uhvy ry.

Ulkoministeriössä kuohuu taas pienen tauon jälkeen. Tämä eliitin puttepossukerho on viime aikoina terävöittänyt kieltänsä ja muuttanut toimintaansa aggressiivisemmaksi, mitä ei ole aiemmin totuttu diplomatiaan luottaneilta diplomaateilta. On vain hyvä, että eliitinkin parissa ymmärretään meidän kaikkien olevan samassa veneessä, vaikkakin eri luokissa ja eri kansilla. Siitä huolimatta: Tervetuloa vihdoinkin yläkannen porukka yhteiseen luokkataisteluun riistäjiä vastaan.

Ulkoministeriöstä on kuulunut kapinaa jo pitkään. Viimeksi joulun alla nuoret diplomaatit protestoivat – aivan oikein – Suomen tahallista viivyttelyä Israelin tuomitsemisessa, jota kyseenalaisen leiman tästä saanut melko tuore ulkoministeri Elina Valtonen on joutunut selittelemään tyypilliseen tapaansa puolet totuutta tahallisesti asiassa unohtaen.

Ulkoasianhallinnon virkamiesyhdistys Uhvy ry tiedotti eilen hallituksen päätöksestä torstaina 25.1.2024 nimittää Suomen Brysselissä olevan tärkeän ja ison EU-edustuston päälliköksi Petteri Orpon kokoomustaustaisen EU-avustajan, Jori Arvosen, joka ei ole yhdistyksen mielestä sopiva eikä pätevä vaativaan UM:n virkaan, mikä sinänsä tuntuu kummalliselta ja herättää kysymyksen: Onko UM:n virkaan päteviä vain UM:ssa kokemusta hankkineet? Ainakin aikaisemmin näin oli.

Suomessa on ulkoministeriön toimipaikkoja karsittu ja keskitetty viime vuosina oikein. Rajalliset resurssit eivät anna aina myöten ja Suomen kannalta tärkeisiin paikkoihin, kuten juuri Brysseliin sekä EU-edustustoon, että Nato-edustustoon on satsattu kunnolla asiantuntevaa porukkaa. Diplomaatin sadunhohtoinen työ on vaihtunut tutkijan ja osin virkamiehen työksi vähin äänin.

Kun ulkoministeriöstä puhaltaa näinkin vahvasti tuulet vastaan maan parlamentaarisesti valittu hallitus, alkaa se ihmetyttämään laajemminkin ja kysymykseksi nousee, kenen etu edellä tässä kuljetaan? UM:n virkailijayhdistys haluaa pitää yllä UM:n omaa marssijärjestystä, jossa palkitaan urakierrossa vain ansioituneet ja etupäässä olevat diplomaatit. Eihän sekään voi olla oikein.

Uhvy ry on ammattiliitto, jonka tehtävänä on yrittää pitää omiensa puolta "tasapuolisesti". Silti ukaasin perustelun sanat "erittäin poikkeuksellista ja hyvän hallinnon vastaista" ampuu yli. Tehtävään esitetty ja nimitetty henkilö ei ole ulkoministeriön virkahenkilö eikä täytä ulkoasiainhallintoasetuksessa määriteltyjä kelpoisuusehtoja-väite taas kertoo protektionismista.

Ulkoministeriö ei ole Uhvy ry:n mukaan säästynyt poliittisilta virkanimityksiltä aiemminkaan, mutta yhteen Suomen suurimmista ja tärkeimmistä edustustoista kohdistuva poliittinen nimitys on erittäin poikkeuksellinen ja räikeä toimi, jota on syytä voimakkaasti paheksua. Uhvissa uskottiin turhaan poliittisten nimitysten jääneen jo menneisyyteen.

Mutta miten Um on yhtäkkiä muuttunut puhtaaksi pulmuseksi, vaikka se n aiemmin tunnettu nimenomaan eliitin itseään täydentävänä kultakerhona, missä korruptiota harjoitetaan salaa. Sitä harjoittaa etupäässä vallassa oleva eliitti, jolla on siihen tarvittavat korkea-arvoiset ja etuja kahmivat, ja niistä hyötyvät ystävät virkamiehinä ja politiikkoina. Se on ystävien suosimista virkanimityksissä ja epäasiallista vaikuttamista päätöksiin, joista hyötyvät päättäjien tukijat.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n kanta ei koske vain tätä nimitystä tai nimitettyä henkilöä, vaan on yhdistyksen pitkäaikainen ja johdonmukainen kantakaikkiin poliittisiin virkanimityksiin, riippumatta poliittisista suhdanteista. Suomen EU-edustusto on henkilöstömäärältään ulkoasiainhallinnon suurimmista hallinnollisista yksiköistä.

Siinä tämän jutun juju. Päällikön tehtävä edellyttää Uhvyn mukaan suuren edustuston johtamistaitoja ja vahvaa diplomaattitaustaa. Arvosen pitäisi aloittaa päällikkönä syyskuussa. Arvonen seuraa tehtävässä vuodesta 2021 toiminutta Markku Keinästä. Mutta miten käy? Alkavatko uhvylaiset diplomaatit lakkoon asiansa puolesta?

Siinä olisi päänvaivaa uudelle presidentille, jonka tärkein tehtävä on juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen apunaan UM:n virkakoneisto. Jos Uhvylaiset aikovat lakkoilla, olisi heidän syytä vaihtaa lepsu ja kokoomusjohtoinen Akava taustalta ärhäkäksi Sak:ksi, jossa on sekä tarvittavaa eetosta että vahvaa järjestökokemusta lakkoilusta ja mahd. solidaarisuudesta.

Uhvy ry:n mukaan ulkoministeriön ulkopuolisen henkilön valinta poliittisin perustein näin merkittävään tehtävään meritoituneet, suurlähettiläskokemusta omaavat muut hakijat sivuuttaen on erittäin poikkeuksellista ja hyvän hallinnon vastaista. Uhvy ry katsoo, että Suomen suurimpien ja tärkeimpien edustustojen päälliköiden tulisi olla vahvaa ulkoasiainhallintokokemusta omaavia diplomatian ammattilaisia, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset (Onkohan ihan näin?).

"Nimitys asettaa kyseenalaiseksi myös Orpon hallituksen ohjelman tavoitteet hyvän ja avoimen hallinnon sekä esimerkillisen työnantajapolitiikan edistämisestä. Lainsäädäntöön kirjattujen kriteerien ohittaminen "erityisestä syystä" ei näitä tavoitteita edistä.Tässä nimenomaisessa tapauksessa kyse ei ole vain yksittäiseen tehtävään nimittämisestä, vaan pysyvään ulkoasiainneuvoksen virkaan nimittämisestä ohi ulkoasiainhallintoasetuksessa määriteltyjen viran kelpoisuusvaatimusten."

UHVY kertoo jo pitkään ajaneen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, objektiivisuutta ja meriittiperusteisuutta ulkoasiainhallinnon valinta- ja siirtokriteereihin. EU-edustuston tapaus on yhdistyksen mielestä osoitus Ulkoministeriön rakenteellisesta ongelmasta ja malliesimerkki syystä, jonka vuoksi UM:ssa tulisi olla ammattimainen, riippumaton henkilöstöhallinto ja meriittiperusteinen, pisteytykseen ja haastatteluihin perustuva nimityskäytäntö (HEH!). UHVYn kannanotto koskien poliittisia virkanimityksiä: 

https://uhvy.fi/2024/01/30/uhvyn-kannanotto-koskien-poliittisia-virkanimityksia/