Miksi tekisit superraskasta työtä pienellä palkalla?

12.01.2024

Teksti Harald Olausen

Näin kysyy tänään Ylen Areenan sivuilla nuori Alma Tuuva, joka jätti vuosia sitten taakseen halvat paskatyöt ja alkoi tehdä mitä halusi pienillä avustuksilla. Tuuva kertoo haastattelussa elämänsä olleen ihan toisenlaista sen jälkeen, kun hän tajusi, että voi tehdä muutakin kuin alistua nöyräksi ja tahdottomaksi omistajien suurten voittojen varmistajaksi. Hän on niin erikoinen ilmiö anarkistisine ajatuksineen, että hänestä piti tehdä varta vasten muiden ihmeteltäväksi iso juttu Yle Areenan sivuille. Alma ei ole yksin se unohtuu. Hänenlaisiaan on tuhansia. Tänä päivänä muut almat pakotetaan tulemaan toimeen pienellä palkalla.

Mutta kysymys on vähän laajemmastakin ilmiöstä. Huonosti palkattu osa-aikatyö on lisääntynyt samaan aikaan kun omistajien voitot ovat kasvaneet ja pomojen palkat monikymmen kertaistuneet. Kysymys on uudenlaisesta tulonjaosto, jonka vasemmisto ja ay-liike ovat siunanneet, vaikka ay-liikkeeen tehtävä olisi vastustaa tätä. Kysymys on uudesta yhteiskuntasopimuksesta, missä systeemin tukena toiminut oikeistolainen ay-liike ja vasemmisto saavat mitä heille omasta mielestään kuuluu, eli vallan ja rahaa sekä luvan harjoittaa omia bisneksiään, kunhan eivät vain puutu taloudelliseen epätasa-arvoon ja ovat tyytyväisinä hiljaa.

Kysymys on verovapaista miljardeista, ei pikkusummista. Kaikki tämä on mahdollista, koska maa alkaa olla pikkuhiljaa kokoomuslaisempi kuin mitä puolue uskalsi edes hurjimmissa unelmissaan 1970-luvulla unelmoida. Vasemmisto on heikko ja sen poliitikot muutamaa harvaa poikkeuksetta lukuun ottamatta keskinkertaisia ja sivuraiteilla. Ruotsalainen radikaaleista yhteiskunnallisista mielipiteistään tunnetuksi tullut professori Gunnar Adler-Karlsson pohdiskeli 70-luvun lopulla työllisyydestä, kirjassa Ajatuksia työllisyydestä (Kustannuskiila 1984). Kirja on yhtä ajankohtainen ja tärkeä puheenvuoro kuin ilmestyessäänkin.

Jos työ on supistumassa vähempään kuin seitsemänteen osaan ihmisen eliniästä, meidän on harkittava monta asiaa uudelleen. Me emme voi enää elää tehdäksemme työtä. Meidän on vihdoinkin muutettava lauseemme sanajärjestystä ja opittava tekemään työtä, hetken aikaa, todella elääksemme. Yhteiskuntamoraali, joka on väheksynyt kaikkia muita elämäntoimintoja. paitsi kaavamaista työntekoa, on pakko hylätä. Kirjoittaja lähtee siitä, että perinteisillä keinoilla täystyöllisyyden toteuttaminen tai toteutuminen on nyt teollisuusrobottien ja mikrotietokoneiden aikana utopistinen tehtävä. Porvarit ovat tietysti eri mieltä.

Sen vuoksi on ruvettava tulevassa suunnittelutyössä arvioimaan uudelleen työn ja vapaa-ajan välisiä suhteita, hän kirjoittaa. Meidän on lisättävä taiteen, kulttuurin, kirjallisuuden leikin, rakkauden ja kaiken muun tyhjentymätöntä elämänsisältöä tarjoavan arvostusta. Kirjoittaja väittää, että kulttuurimme on antanut väärän vastauksen klassiseen kysymykseen: Elämmekö tehdäksemme työtä vai teemmekö työtä elääksemme? Mitä voisimme tehdä, jotta raataminen ja haasteellinen toiminta jakautuisivat oikeudenmukaisemmin. Olisimme voineet tehdä paljonkin hänen mukaansa mutta emme tehneet. Mutta miksi?

Näin Adler-Karlsson kysyy ja kolkuttelee kenen tahansa omaatuntoa todetessaan, että teknisen tuotantonäkökohtien kannalta paras ihmisaines löytää itselleen töitä vastaisuudessakin. Jatkuvasti kasvava ihmisjoukko karkotetaan työmarkkinoilta kyvyttömyyden, vähätuottoisuuden ja teknisen tietämättömyyden johdosta. Ongelma on yhä edelleenkin ajankohtainen mutta maailma ympärillä on muuttunut niin oikeistolaiseksi, ettei siitä haluta puhua. Lopuksi Gunnar Adler-Karlsson ehdottaa, että vapaa-aikaa ryhdyttäisiin kehittämään ihmisten keskeisimmäksi elämänsisällöksi. Nyt olisi syytä kaivaa Marx taas esille.

Marx on tarkkanäköinen ja analyyttinen kapitalistisen tuotantotavan analyytikkona, joka uusia uria avaten analysoi kapitalismin kehitystä globaalilla tasolla ja kuvasi porvarillista yhteiskuntaa paremmin kuin kukaan muu. Tällainen Marx ei käsittänyt kapitalismia ja yksityisomistuksen järjestelmää muuttumattomina, ihmisluontoon kuuluvina asioina, ja siksi hän tarjoaa edelleen ohittamattomia ratkaisuja niille, jotka haluavat vaihtoehtoja uusliberaalille taloudelliselle, sosiaaliselle ja poliittiselle järjestykselle. Marx sanoi työläisellä olevan menetettävänä vain kahleensa ja omaisuuden olevan rikos. Mihin nämä huomiot ovat unohtuneet?

Marxin ajatuksia ei enää tunneta kunnolla eikä niistä olla kiinnostuneita siellä missä pitäisi eli vasemmistossa. Toinen huomionarvoinen Marx on sosialismin teoreetikko: tekijä, joka torjui Ferdinand Lassallen ja Johann Rodbertuksen julistaman valtionsosialismin idean. Tämä ajattelija ymmärsi sosialismin tuotantosuhteiden mullistamiseksi eikä vain joukoksi laimeita korjailuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Kuulostaaka tutulta? Näin ajatteli ja puhui vakavissaan yhteiskunnan muutoksen välttämättömyydestä sekä eurooppalainen että suomalainen vasemmisto vielä 70-luvulla. Miksi he pettivät sitten aatteensa?

Syitä oli kolme, RAHA, RAHA ja RAHA!

https://yle.fi/aihe/a/20-10006082