Kissa ei muutu koiraksi vain ilmoittamalla siitä!

16.10.2022
Kaikki transsukupuoliset eivät ajattele, että juridisen sukupuolen avaaminen ilmoitusasiaksi kaikille, myös ei-transsukupuolisille, edistäisi transihmisten asemaa.
Kaikki transsukupuoliset eivät ajattele, että juridisen sukupuolen avaaminen ilmoitusasiaksi kaikille, myös ei-transsukupuolisille, edistäisi transihmisten asemaa.

Teksti Harald Olausen

"Lapsi on kaks vuotta ja sukupuolen vaihtoehdoksi annetaan "muu". Elämme pellemaailmassa. Oikeassa maailmassa, joka on fyysisesti ja objektiivisesti olemassa, ei ole yhtä ainoaa ihmistä tai mitään muutakaan nisäkästä, jonka sukupuoli on muu kuin koiras tai naaras: Jiri Keronen".

Transkeskustelussa transaktivistit ovat yrittäneet määrätä sen mistä ja miten asiasta saa keskustella samaan aikaan, kun koko sana trans on muuttunut suuren yleisön korvissa kirosanaksi. Transaktivistien julkinen riitely ja syytöskampanjat ovat vääristäneet todellisuutta. Valtamedioissa ollaan tyydytty uhrin asemaan asettuneiden transaktivistien puolustamiseen syyllistämällä kaikki muut, jotka ajattelevat toisin.

Onko edes kukaan ei ole kysynyt translain valmistelun yhteydessä yhtä tärkeää kysymystä: ajattelevatko kaikki transsukupuoliset niin, että juridisen sukupuolen avaaminen ilmoitusasiaksi kaikille, myös ei-transsukupuolisille, edistäisi transihmisten asemaa? Sitä emme saa tiettää, koska siitä ei saa keskustella niin kauan kuin mediat peesaavat transporukkaa.

Epäilijöiden mukaan kaikki seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset eivät halua sitoutua nykymuotoisten sateenkaarijärjestöjen ideologisiin tavoitteisiin, joista yhtenä voidaan mainita biologisen sukupuolen merkityksen häivyttäminen. Homoseksuaalien painostaminen heteroseksuaalisiin suhteisiin, käytettiinpä tekosyynä sitten uskontoa tai modernia käsitystä sukupuolesta identiteettinä, on aina eheyttämistä ja erittäin vahingollista esimerkiksi translain kriittisesti suhtautuvan LHB-liiton mielestä.

Transsukupuolisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja erityisesti median yksipuolinen näkökulma aiheen käsittelyssä koskettavat erityisesti nyt julkisuudessa unohdettuja, todellisia seksuaalisia vähemmistöjä, kuten lesboja, homoja ja kaikkein suurinta ryhmää ja kaapissa olevia biseksuaaleja, koska sukupuolikipuilu aina suoranaiseen sukupuolidysforiaan asti on yleisempää LHB-ihmisten keskuudessa kuin valtaväestössä - ja siten myös virheeksi osoittautuneet transitioitumiset.

Translain ympärillä on käyty poliittista peliä. Kyse on ideologiasta ja näkyvyydestä medioissa. Translain käsittely on muuttanut homojen, lesbojen ja biseksuaalien tukijoiksi entiset viholliset persut ja kristillisdemokraatit. Yhä useampi homo on sanonut äänestävänsä persuja viimeistään translain takia. Kyseessä on hyvinkin kiistanalainen ehdotus. Ehkä siksi translain vahvistaminen siirtyi hallituskauden lopuksi.

Se ei ole myöskään vakuuttanut kaikkia hallituspuolueita, vähiten arvokonservatiivista kepua, joka kipuilee edelleenkin lain kanssa. Hallituksen esityksen puolesta äänestävät todennäköisesti kaikki sdp:n 40, vasemmistoliiton 16, vihreiden 20 ja ruotsalaisten 10 kansanedustajaa. Se tekee yhteensä vasta 86 kansanedustajaa. Ratkaisevassa roolissa ovat kepulaiset, joita on 31. Jos kaikki kepulaiset äänestävät lain puolesta, silloin hallituksen esitys voittaa 117 äänellä.

Tarvitaan siis vain 17 kepukansanedustajaa (tai muuta), jotka joko äänestävät vastaan, tyhjää tai "ovat matkoilla" kiusallista asiaa paossa. Translain yhteydessä satuillaan puolin ja tosin. Yksi saduista on kuin Keisarin uudet vaatteet sadun päivitys: kissa kun ei muutu koiraksi vain ilmoittamalla siitä vaikka mikä olisi.


Translaki on toki saatava päätetyksi. Siitä ollaan melko yksimielisiä. Mutta millainen? Kun lakia nyt tehdään, pitäisi varmistaa, että se on hyvin tehty ja järkevänä myös käytännöllinen eikä olisi itsessään aikapommi, joka räjähtää transihmisten silmille. Sitä ei juristeilta kovasti moitteita huonosta lainlaatimisesta ja hätäilystä aiemminkin syytetty hallituksen ristiriitainen esitys ole. Esimerkiksi laissa oleva kaikkein kiistanalaisin kohta, sukupuolen määritelmän muuttaminen tahdonasiaksi, joka sinetöidään vain ilmoituksella, ei vaikuta järkevältä ja loppuun harkitulta. Tähän kohtaan lain arvostelijat nimenomaan haluaisivat muutosta.

Perusteluna he sanovat sen voivan tuoda lisää ongelmia sekä transihmisille että kasvattaa suuren yleisön keskuudessa entisestään jo nyt vaarallisesti rehottavaa transvihaa. Esimerkiksi muualla maailmassa transihmisiin kohdistunut väkivalta ja murhat ovat olleet viime vuosina hälyttävästi nousussa. Hallitus ei kuitenkaan suostu muuttamaan tätä lainkohtaa, vaikka se on kiistanalainen sekä asiantuntijoiden että transihmisten ja suuren yleisön mielestä. hallitus ei myöskään tunnu välittävän siitä ikävästä asiasta, että Transkeskustelu on lisännyt vihaa ja välinpitämättömyyttä myös seksuaalisten vähemmistöjen keskuudessa.

He ovat varastaneet kaiken huomion niin, että esimerkiksi suurin seksuaalivähemmistöjen ryhmä, bi-seksuaalit ovat jääneet vaille tukea ja huomiota ja jääneet vihapuheiden pelästyttäminä kaappeihinsa. Mutta jos nyt jotain hyvää voisi sanoa nykyisessä jakaantuneessa transaktivistit vastaan seksuaaliset vähemmistöt, on se, että keskustelu vapaudesta, ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta on saanut uusia värejä ja kerännyt yhteen kritiikittömälle transaatteelle vastavoimana LHB-liiton tapaisen tasokkaan ajatusten ja mielipiteenvaihtofoorumin, mikä tuottaa hyvää vastainformaatiota siihen yksipuoliseen ja uuvuttavaan transvyörytykseen, jota olemme saaneet seurata viime vuodet.

Käytännön esimerkkinä minä ja professori Timo Airaksinen olimme vuonna 2019 Vallilan kirjaston järjestämässä Pride-viikon tapahtumassa puhumassa yhdessä toimittamastani professori Timo Airaksisen kirjasta Markiisi de Sade tänään (Kulttuuriklubi 2019). Helsinki Pride-viikon järjestäjät kieltäytyivät mainostamasta lukuisista pyynnöistämme huolimatta omilla nettisivuillaan ja facebookissa kirjaamme sekä tapahtumaamme selvittämättä miksi.

Syytä emme saaneet koskaan selville. Meille ei koskaan vastattu esittämiimme kysymyksiin. Mutta koska de Saden eräs pääsanoma on ihmisten biseksuaalisuus, päättelimme tämän ärsyttäneen silloin juuri järjestön vallanneiden transihmisten, muunsukupuolisten sekä aseksuaalistien mieliä. Seuraavana vuonna olimme ehdolla esiintyjiksi, mutta saimme vihjeen, ettei meitä olisi "erilaisten mielipiteidemme" takia hyväksytty lainkaan Helsinki Priden ohjelmaan.

Siksi peruimme osallistumisemme Vallilan kirjastossa aiottuun keskusteluun professori Timo Airaksisen uutuuskirjasta Himon ilot - ajatuksia seksuaalisuudesta (Bazar 2021), jonka esittelemme Turun kirjamessuilla. Translain puolustajat ovat ottaneet käyttöönsä natsikortin. Kaikki kritiikki ja lain korjausehdotukset ja niiden ehdottajat saavat heidän toimestaan natsileiman eikä muunlaista keskustelua suvaita, kuin minkä he itse hyväksyvät. Mutta että valtamediakin tekee samoin, on ikävää ja valitettavaa. Ylen ja Hesarin jutut translaista pitäisi tutkia tarkemmin ja mikä merkitys niillä on siihen, että esillä on vain yksi näkökulma.

Se miten yksipuolisesti esimerkiksi Helsingin Sanomat on asettunut puolustamaan translakia, ilmenee lauantaina 15.10 lehdessä toimittaja Anni Keski-Vähälän jutusta otsikolla Transvastaisia tahoja lausunnonantajina translaissa. Jo otsikko itsessään kertoo missä jutussa on kysymys ja mikä on toimittajan näkökulma translakiin, sama kuin translain puolustajien, toista mieltä olevat hän leimaa vastustajiksi: "Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt niin sanotusta translaista lausuntoa ja kuulemisia useilta tahoilta, jotka ovat lakiesityksen puolustajien mukaan avoimen transvastaisia. Asia on herättänyt huolta lain puolustajien keskuudessa."

Sen sijaan hän ei näe mitään ristiriitaa siinä, että muut lausunnonantajat ovat translain puolustajia, kuten seksuaalisia vähemmistöjä ennen edustanut Seta sekä transihmisten omasta Trasekista että transihmisiä puolustavista Monimuotoiset perheet- verkostosta. Toimittajan puolueellinen näkökulma on hämmentävä, koska hän leimaa eri mieltä vastustajiksi ja antaa translain puolustajien huolen määritellä juttunsa linjan. Yksi tällainen translain vastustaja on LHB-liitto. Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja kutsui mukaan heidät myös translain käsittelyyn liittyen kuulemistilaisuuden 18.10.2022.

LHB-liitto ei ole mikä tahansa järjestö vaan niitä seksuaalisia vähemmistöjä, jotka eivät kannata sateenkaari-ideologiaa ja siihen liittyvää seksuaalisten vähemmistöjen asioista puhumisen politisointia. Liiton edustajina mukana eduskunnassa ovat: Iiris Vesala, varapuheenjohtaja, jolla on 15 vuoden kokemus tasa-arvon edistämisestä mm. Vihreissä Naisissa ja Setan paikallisosastoissa sekä Leena Teräs, yhdistyksen jäsen, joka on 1990-luvulta saakka työskennellyt sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi niin kasvatus- ja koulutussektorin, liike-elämän, viranomaisten, poliittisten päättäjien kuin vapaa-ajan toimijoidenkin kanssa.

Ennen seuraavaa lain käsittelyä eduskunnan lakivaliokunta kuulee perinteisesti monenlaisia mielipiteitä ja asiantuntijoiden lausuntoja käsitteillä olevasta laista. Hesarin jutun mukaan juurit tämä näyttää huolestuttavan translain puolustajia. Miksi? Siksi ettei laki ole mikään läpihuutojuttu varsinkin siksi, että monet seksuaaliset vähemmistöt eivät pidä kaikkia lainkohtia hyvinä ja tarpeeksi tarkkaan ajateltuina. Tapaus on eräänlainen virstanpylväs taistelussa transpropagandaa- ja hegemoniaa vastaan sekä historiallinen siksi, että valtamediat ovat lähes tyystin vaienneet siitä, ettei suuri osa seksuaalisia vähemmistöjä jaa poliittisesti vasemmalle värittyneen sateenkaari-ideologian käsitystä transasiassa.

LHB-liitto on kiinnittänyt huomiota siihen, että juridisen sukupuolen muuttaminen itseilmoitusasiaksi vaikeuttaa olennaisesti tasa-arvotyötä: sukupuoli tarkoittaa heidän mielestään sisäisiä tunnetiloja eikä fyysistä todellisuutta. Tämä heikentää heidän mielestään naisten, homoseksuaalien ja transsukupuolisten asemaa: näille ryhmille fyysisellä sukupuolella ja sen ulottuvuuksilla on LHB-liiton mukaan ratkaisevan tärkeä merkitys. Sukupuolivaikutusten laaja arviointi tulisi ehdottomasti tehdä ennen uuden lain hyväksymistä, yhdistys muistuttaa. Arviointia ei ole tehty lakia valmistellessa, vaikka hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2020-2023 sanotaan "Sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin".

Suomen LHB-liitto muistuttaa rohkeasti, että sateenkaariliikkeen poliittiset tavoitteet ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosina. Aiemmin tavoitteita olivat sukupuolineutraali avioliittolaki ja samaa sukupuolta olevien parien ja sekä heidän lastensa asemaa koskevat lakimuutokset. Nyt tavoitteet liittyvät yhdistyksen mukaan pääosin transsukupuolisuuteen. Osa tavoitteista on heidän mielestään jopa ristiriidassa naisten ja lasten edun kanssa: "Suomea sitovaa Euroopan ihmisoikeussopimusta tulkitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on linjannut päätöksessään A.P., Garçon ja Nicot v. Ranska (2017), että Suomen translaista löytyvä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulee poistaa."

Ohessa ote osuvasta mielipidekirjoituksesta translain uudistukseen liittyen julkaistu Suomenmaassa. kirjoittanut LHB-Liitto 4.9.2022:

"Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden kuten Suomen ei tule vaatia keneltäkään väliaikaista tai pysyvää lisääntymiskyvyttömyyttä. Sen sijaan EIT sallii jäsenvaltion käyttää sukupuolidysforiadiagnoosia juridisen sukupuolen muuttamisen ehtona. EIT ei edellytä, että juridinen sukupuolenkorjaus ulotetaan alaikäisiin. HALLITUSNEUVOTTELUISSA on sovittu, että lääketieteellinen ja juridinen sukupuolenkorjaus erotetaan toisistaan. Tällöin juridisen sukupuolen voisi muuttaa hakemuksella kuka tahansa täysi-ikäinen, ei ainoastaan sukupuolidysforiseksi diagnosoitu henkilö. Muutoksen yhteiskuntapoliittiset ja sukupuolivaikutukset ovat pitkälti käsittelemättä eikä sukupuolivaikutusten arviointia ole tehty, vaikka hallituksen oma tasa-arvo-ohjelma sitä vaatisi. Subjektiivinen oikeus muuttaa juridista sukupuolta on altis väärinkäytöksille. Rajaus täysi-ikäisiin on olennainen ja keskustan tulee pitää siitä kiinni lain eduskuntakäsittelyn aikana. Alaikäisiä koskevien sukupuolidysforialähetteiden määrä ja biologisten tyttöjen osuus tässä joukossa on kasvanut moninkertaisesti 2010-luvun aikana läntisissä teollisuusmaissa. Syitä tunnetaan niukasti. Sukupuolidysforisilla nuorilla on usein komorbiditeetteja kuten autismin kirjon piirteitä. Keskustalla on hyvät mahdollisuudet kerätä kriittisellä ja näyttöön perustuvalla suhtautumisella näihin kysymyksiin niin SDP:hen, Vihreisiin kuin Vasemmistoliittoon pettyneiden LHBT-ihmisten, naisasianaisten, vanhempien ja muiden kansalaisten ääniä."

https://lgballiance.org.uk/conference/
https://lgballiance.org.uk/conference/

Linda Hart, valtiotieteiden tohtori, tutkija, Iiris Vesala, varapuheenjohtaja, LHB-Liitto ry, Anne Ruusunen, puheenjohtaja, Naisten rintama ry. Tunnettu toimittaja ja kirjailija Jarkko Tontti keskusteli podcastissaan 24.11.2021 yhden mielipidekirjoituksen allekirjoittajan, sosiologi, VTT, Linda Hartin kanssa.

He keskustelivat yhdessä Linda Hartin kanssa biologisesta sukupuolesta (sex) ja sukupuoli-identiteetistä tai koetusta sukupuolesta (gender) liittyen erityisesti englanninkielisen maailman viimeaikaisiin keskusteluihin ja kohuihin: Suomessakin on huomattu kirjailija J. K. Rowlingiin kohdistuneet syytökset 'transfobiasta'.

"Mutta ainakaan vielä en ole Suomessa huomannut juuri mitään filosofi Kathleen Stockin tapauksesta. Hän on, tai oli, Sussexin yliopiston filosofian professori ja lisäksi aktiivinen feministi ja lesbo. Stock on puolustanut näkökulmaa, jonka mukaan biologista sukupuolta ei voida noin vain sivuuttaa, sillä on merkittävä rooli ihmisenä olemisessa. Tämän näkemyksensä takia Stockia on syytetty 'transfobiasta'. Häneen kohdistui työyhteisössä painostusta, lähes koulukiusaamismaista häiriköintiä, johon hän lopulta uupui ja erosi."

Tontti kirjoittaa Britanniassa herättäneen laajaa huomiota saanut ns. gender-kriittisyys. Mediassa on haastateltu lesbonaisia, jotka ovat kertoneet painostuksesta hyväksyä transnaisia kumppaneiksi vastoin heidän omaa tahtoaan. Näitä naisia on syytetty jopa 'seksuaalisesta rasismista'.

Mutta mitä on gender-kriittisyys, Tontti kysyy? Se on yksi niistä mantroista, joita hoetaan mutta josta tiedetään kovin vähän "Entä miksi jotkut biologit eivät uskalla enää puhua julkisuudessa sukupuolesta ollenkaan? Pitääkö olla olemassa tiloja, joihin pääsevät vain biologiset naiset vai onko se syrjintää? Entä transnaiset ja urheilu? Myös tämä aihe on nostattanut kiivaita keskusteluja. Laajemmassa katsannossa kyse on feminismin tulevaisuudesta yleensä."

Lisää aiheesta:

- https://jarkkotontti.net/linda-hart/

https://lgballiance.org.uk/conference/
https://lgballiance.org.uk/conference/

LHB-liitto on piristävä poikkeus muuten niin tylsään ja ahdistavaan "olet joko puolellamme tai meitä vastaan"-asetelmaan, mikä on muuttanut ennen niin iloisen ja yhteen hiileen puhaltaneen stonweallilaisen seksuaalivähemmistöjen liikehdinnän yksipuoliseksi transmaailma vastaan kaikki muut surkeiluksi. Siitä huolimatta se on vielä lapsenkengissä eikä suuren yleisön projekti. Kun heidän kotisivujaan lukee, huomaa niiden olevan lähes identtiset kopiot Englannin vastaavista ja ryhmän muodostuvan aktiivilesboista.

LHB-Liitto haluaisi omien sanojensa mukaan antaa äänen seksuaalivähemmistöille eli lesboille, homoille ja biseksuaaleille. Yhdistys sanoo olevansa poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys ja järjestävänsä seksuaalivähemmistöille suunnattua toimintaa, ylläpitävät blogia ja jakavat tietoa.

Se mistä kaikki alkoi on LGB Alliance, vuonna 2019 Lontoossa perustettu seksuaalivähemmistöjen etujärjestö, joka perustettiin siksi, että homo- ja biseksuaaleilla ei ollut enää omaa poliittisesti sitoutumatonta järjestöä, joka olisi keskittynyt puolustamaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja intressejä.

Myös kuin LGB Alliancen täydellinen kopio LHB-Liitto ilmoittaa olevansa perustettu samankaltaisista syistä: "Emme ole osa anti-choice- tai anti-gender-liikettä. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on kirjattu yhdistyksemme sääntöihin. Tuemme naisten oikeutta turvalliseen raskaudenkeskeytykseen. Rahoituksemme koostuu yksinomaan suomalaisten jäsentemme jäsenmaksuista."

Usein jää huomaamatta, että transaktivistit taistelevat kynsin hampain seksuaalisia vähemmistöjä vastaan, koska heidän mielestään sukupuoli ei ole, ei siis voi olla sukupuolisia vähemmistöjäkään. Sen sijaan nyt päätään nostava LHB-Liitto kertoo kotisivuillaan olevansa genderkriittinen - tärkeä asia, mistä Jarkko Tontti omassa blogissaan kysyi Linda Hartilta, sillä heistä biologisella sukupuolella on paljonkin väliä homo- ja biseksuaaleille, koska seksuaalivähemmistöt ovat taistelleet nimenomaan samaa biologista sukupuolta olevien parien oikeuksien puolesta:

"Kaikki seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset eivät halua sitoutua nykymuotoisten sateenkaarijärjestöjen ideologisiin tavoitteisiin, joista yhtenä voidaan mainita biologisen sukupuolen merkityksen häivyttäminen. Homoseksuaalien painostaminen heteroseksuaalisiin suhteisiin, käytettiinpä tekosyynä sitten uskontoa tai modernia käsitystä sukupuolesta identiteettinä, on aina eheyttämistä ja erittäin vahingollista."

Yhdistys aloitti toimintansa toukokuussa 2021 ja on jo pienestä koostaan huolimatta etuvartiossa täyttänyt paikkansa asiallisena ja osaavana mielipidevaikuttajana. Muuhun siitä ei edes taida olla. Sillä on kotisivut ja vain muutama hallituksen jäsen. Ei vielä muuta. Kumma asia on se, ettei se ole saanut sijaa valtamedioissa. Miksi sitä sorretaan? katsokaa ketkä näistä transjuttuja tehtailevat toimittajat ovat - usein nuoria naisia. Syy on siis selvä: vallalla oleva transihmisten glorifiointi ja ylistäminen on mutavyöryn tapaan jättänyt alleen kaikki muut eri tavalla ajattelevat niin että on syntynyt puhumattomuuden, kyräilyn ja koston ilmapiiri.

Mutta onko LHB-liiton sinänsä arvokkaista ja ajattelemista antavista kommentoinneista on tullut huutavan ääni korvessa siksi, että vallitsevaksi totuudeksi on medioissa julistettu transideologia? Kaikki muu on sen mukaan "ihmisoikeuksien vastaista" ajattelua ja toimintaa. Siksi tranaktivistit huutavat Translaki nyt" Mutta vain heidän omilla ehdoillaan. Miksi LHB-liitto sitten edustaa vain peintä osaa sukupuolivähemmistöistä? LHB-Liiton toimintaa ovat kyseenalaistaneet monet ärhäkkäät julkiset toimijat ja keskustelijat, mm. erityisesti vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo, jolle kysymys on ideologinen sekä Transfeminiinit ry.

Siinä monia kysymyksiä, joihin ei vielä ole tarjolla vastauksia. LHB-liitto pääsi eduskunnan lakivaliokunnan kuultavaksi translain uudistamisen yhteydessä, asia, mikä aiheutti sekä ihmetystä että suoranaista vihaa translain puolustajissa, varsinkaan kun LHB-liitto ei ole olevinaan poliittinen siinä mielessä, kuin transideologia. Se ei pidä ihan paikakansa, sillä se hyökkää transaatteen takana pilkottavaa uusvasemmistolaista ideologiaa vastaan.

Liiton sivuilla hallituksen esittelyn yhteydessä yhdistyksen hallituksen sihteeri ja tapahtumavastaava Sametti kiteytti monen hämmentyneen ja seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvan nuoren ei-transihmisen tunnon esittelyssään: "Mielestäni homojärjestöt kaikkialla maailmassa ovat liian voimakkaasti tiettyyn poliittiseen suuntaan kallellaan ja olen kokenut vuosia, ettei minulla näkemyserojen vuoksi ole niissä mitään sijaa, vaikka kuulun seksuaalivähemmistöön."

Taistelu transoikeuksista on ollut ruma ja likainen ja se on aiheuttanut hajaannusta ennen yhteen hiileen puhaltaneessa seksuaalisten vähemmistäjen keskuudessa. Kuppi on mennyt nurin mutta pitää muistaa, että kyseessä on myrsky vesilasissa. Mutta silti. Kiitos transihmisten itsensä. Googlatkaa itse ja lukekaa heidän ja heidän tukijoidensa tekstejä. Niissä ei anneta armo toisenlaisille.

Harry Potterin luojan J.K. Rowlingin manttelia on yritetty sovittaa paikallistaoslla yhden sun jos toisenkin ei-transaktiivin päälle masinoimalla julkisia kampanjoita oletettuja vihollisia vastaan ajatuksella hyökkäys on paras puolustus. Itse olen saanut heiltä mm. FASISTI-haukkumisia ja muuta sontaa päälleni monen muun kriittisen äänen tavoin. Mutta ei hätää, kyseessä eivät ole suuret kansanjoukot. Muutama vihainen transhenkilö, joista suurin osa ovat biologisesti naisia, pyörittävät hurjaa trollitehdasta operoiden sekä somessa että painostaen tuloksellisesti toimittajia toimimaan pillinsä mukaan uhkauksillaan. Kaikki muut kuin naismaiset, sukkaa kutovat ja pyöreärilliset jeessateenkaarihomot on julistettu transhenkilöiden onnen tiellä oleviksi arkkivihollisiksi.

Yhdenmukaisuuden vatimus ja paine on kova. Kaikkialla sallitaan vain yksi ja sama mielipide. Tavalliset ja enemmistönä seksuaalivähemmistöjen sisällä olevat homot ja lesbot sekä biseksuaalit ovat kyllästyneitä vähemmistön marginaalin kovaääniseen meuhkaamiseen ja muiden äänten tukkimisyrityksiin. Puheet ovat koventuneet koko ajan. Transaktivistit ovat väittäneet yhtä sun toista valheellisia "tosiasioita" esimerkiksi nuorten seksuaalisuuden osalta, mitkä moni psykiatri on kumonnut.

He ovat myös väittäneet totuudenvastaisesti LBH-liiton kannanotoillaan sulkevan transsukupuoliset pois toiminnastaan. LHB-liitto on tietenkin toista mieltä. Heidän mielestään kaikki transsukupuoliset eivät ajattele, että juridisen sukupuolen avaaminen ilmoitusasiaksi kaikille, myös ei-transsukupuolisille, edistäisi transihmisten asemaa: "Vaikka olemmekin keskittyneet ajamaan nimenomaan LHB-ihmisten asiaa, haluamme tukea tällaisia transihmisiä antamalla heille näkyvyyttä, sillä tiedämme, että heidät usein suljetaan pois vanhoista yhteisöistään ja he saavat paljon vihaa osakseen omalta viiteryhmältään. Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei lukitse ihmisen poliittista kantaa."

Huomatkaa että LHB-liitto taistelee valtamediat vallannutta transhegemoniaa vastaan ja on saanut läpi vasta pari mielipidekirjoitusta medioissa. Siksi he muistuttavatkin, että transsukupuolisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja erityisesti median yksipuolinen näkökulma aiheen käsittelyssä koskettavat juuri meitä sitäkin kautta, että erinäinen sukupuolikipuilu aina suoranaiseen sukupuolidysforiaan asti on yleisempää LHB-ihmisten keskuudessa kuin valtaväestössä - ja siten myös virheeksi osoittautuneet transitioitumiset.

He muistuttavat, että yhdistyksen toimintaan osallistuvat detransitioituneet LHB-ihmiset ja heidän kokemuksensa ovat elävä todiste nykytilanteen ongelmakohdista. LHB-liitto varoittaa siitä repivästä sodasta missä seksuaalivähemmistöjen kesken tällä hetkellä ollaan. Se on turhaa. Sota on edennyt yhtä julmaksi verbaalisella tasolla kuin Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaan. Ja kuten aina sodissa, tässäkin sodassa ensimmäinen uhri joskus kymmeniä vuosia sitten oli totuus.

"Yhteiskunnallisia muutoksia ei viedä läpi huutamalla kovimmin ja vaientamalla vasta-argumentit keinolla millä hyvänsä. Muutos tapahtuu keskustelun kautta. Siksi me LHB-Liitossa jatkamme työtämme edistääksemme faktoihin perustuvaa ja selkeää keskustelua seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolirooleihin liittyvistä aiheista. Järjestämme myös vertaistukea ja toimintaa."

Kirjoitin pohjoismaiden suurimmassa gaymediassa, qx.fissä 12.6.2019 otsikolla Seta ja Helsinki Pride ovat hylänneet seksuaalivähemmistöt https://www.qx.fi/yhteiskunta/debatti/246668/debatti-seta-ja-helsinki-pride-ovat-hylanneet-seksuaalivahemmistot/ siitä, miten Seta ja Helsinki Pride saavat Veikkauksen voittorahoista STEAn kautta avustusta edistääkseen seksuaalista tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta maassamme sekä toimiakseen seksuaalisten vähemmistöjen puolesta.

Järjestöt eivät kuitenkaan tee näin, vaan päinvastoin ovat joko tahallisesti tai tahtomattaan syventäneet seksuaalivähemmistöjen keskinäisiä riitoja, ja jopa lietsoneet yhteiskyvyttämyyttään eri ryhmien välistä eripuraa halveksittavalla tavalla - eivät ainakaan lieventäneet niitä tai olleet esimerkillisen avomielisiä sekä hyvään yhteiseen kannustavia, kuten heiltä tulisi odottaa saatuanne kauttanne julkista tukea työlle, jonka te olette uskoneet ratkaisevan, ei luovan, ongelmia.

Helsinki Priden ja Setan ovat vallanneet muunsukupuoliset ja aseksuaaliset. Muiden tarpeita ei kuunnella. Rahat menevät kaikkeen muuhun kuin seksuaalisten vähemmistöjen auttamiseen. Itse homoudesta ei mainita kuin ohimennen saati, että olisi tehty jotain homojen vaikeiden ongelmien parantamiseksi, kuten jatkuva syrjintä työpaikoilla, nuorten homopoikien seksuaalinen hyväksikäyttö sekä koko ajan vaarallisessa kasvussa oleva itsetuhoisuus, itsemurhien ennaltaehkäisy sekä alkoholi- ja huumeriippuvuuden hoidontarpeen kartoittaminen.

Nämä järjestöt eivät ole tehneet mitään homojen eteen, kun eivät ole halunneet eivätkä edusta homoja. Sen sijaan transaatteen, muunsukupuolisten ja aseksuaalien puolesta tehdään täysillä töitä. Onko tämä oikein? Voiko tällainen järjestö saada taloudellista tukea suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen? Kyseessä on muista seksuaalisia vähemmistöjä syrjivä pieni vähemmistö seksuaalisten vähemmistöjen kentällä.

Ei pitäisi olla julkisen rahoittajan tahto, että vähäisiä tukieuroja käytetään vaikeuttamaan seksuaalisten vähemmistöjen keskinäistä ymmärrystä, tai jotka eivät tee mitään - ainakaan riittävästi muuta kuin kotisivuillaan ilmoittavat edustavansa sitä ja sitä arvoa ja painottavansa sitä ja sitä toimenpidettä, mutta mitään oikeaa konkreettista tulosta ei synny uusina työpaikkoina, autettuina ihmisinä, järjestettynä toimintana tms. ratkaisemaan niitä ongelmia, joita verukkeina käyttäen he ovat saaneet valtion rahahanat muodikkaalle asialleen auki, ilman kunnon valvontaa tai sinisilmäisten ja helposti nenästä vedettävien rahoittajien kykyä erottaa valhe, huijaus ja hömppä tyhjyydestä kauniiden sanojen ja tavoitteiden suloisen upottavassa hetteikössä.

Olin silloin sitä mieltä, ja olen edelleenkin, että nyt tarvittaisiin yli poliittisen keskinkertaisen ja taktikoivan vaalimatemaattisen ajattelun kurottuvana ja STEAn tukemana, seksuaalisten vähemmistöjen sektorille sellainen turvallinen ja tasapainoisten ihmisten kansoittama avoin yhdistys, joka keskittyisi oikeisiin seksuaalisten vähemmistöjen arjen elämää parantaviin ja myönteistä yhteisöllisyyttä kehittäviin hankkeisiin, yrittäen rauhoitella hurjia riitoja, tarjoamalla jotain yhteistä ja myönteistä nimittäjää tähän vaikeaan yhtälöön. En tiedä onko LHB-liitosta siihen. Ehkä ei sittenkään, mutta parempi se on kuin nykyisen tranhysterian kourissa sekoilevat muut sateenkariliikkeet.

"Tulevaisuutta aletaan rakentaa tämän jälkeen turvalliseksi ja toiveikkaaksi koko seksuaalisten vähemmistöjen laajalle kirjolle, eikä kuten nyt vain vihaan yllyttäviä. Yksi tällainen järjestö voisi olla juuri tuo mainitsemani fiksunoloinen, kiihkoton ja asiallista sanomaa välittävä HLB-liitto. Miksei siis kokeilla jotain uuttakin kuin vain Helsinki Priden ja Setan jo vanhaksi käyneitä kovin kuluneita ja riitojen kyllästämiä konsepteja? Haluamme tarjota LHB-ihmisille mahdollisuuden verkostoitua keskenään. Haluamme toimia seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää vastaan, murtaa haitallisia ennakkoluuloja sekä edistää käsitteiltään selkeää ja monisävyistä keskustelua seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä aiheista. Näkemyksemme mukaan seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu biologiseen sukupuoleen. Erottelemme sukupuolen (eng. sex) ja sukupuoli-identiteetin (eng. gender identity) käsitteet. Haastamme LHBTQIA+-yhteisössä ilmenevää ajatusta siitä, että seksuaalinen suuntautuminen olisi muutettavissa oleva mieltymys tai "genitaalifetissi". Puolustamme lesbojen ja homojen oikeutta kokoontua omissa ryhmissään siten, että osallistujat rajataan sukupuolen mukaan. Meitä seksuaalivähemmistöön kuuluvia yhdistää kiinnostus samaa sukupuolta olevia kohtaan. Olemme moninaisia: osa meistä ilmaisee itseään, pukeutuu ja harrastaa sukupuolirooleja rikkoen, ja hyvä niin! Jokaisella on oikeus ilmaista itseään haluamallaan tavalla sukupuolinormeista riippumatta."

- https://lhb-liitto.fi/meista/

Scandere SyreniIt doesn't matter if you tell trans activists this, it doesn't matter if you give them evidence, they do not change their mind. They just keep repeating the lies. Surgical and medical child abuse under the banner "Protect "trans" kids"...

- https://lgballiance.org.uk/gayteens-arent-sick/