Turvallisuusuhkista suurin: koko ajan kiristyvät turvallisuuslait

06.08.2023

Teksti Harald Olausen

"Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien poissaoloa, kuin myös psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus esiintyy siis ilmiönä kaikkialla, missä esiintyy jonkinlaista vaaraa. Turvallisuutta uhkaavaa vaaraa ei pystytä useinkaan poistamaan kokonaan, kyse on uhan vähentämisestä ja paljonko siihen halutaan panostaa. Näin erityisesti niissä toiminnoissa, joissa ihminen ja tekniikka ovat mukana."

-https://kansalaisenturvallisuuskurssi.blogspot.com/2012/04/turvallisuuden-erilaiset-muodot-ja-omat.html

Suomi on vielä turvallinen yhteiskunta, kun vertaa kaikilla mittareilla sitä muihin maihin, jopa muihin Pohjoismaihin. Kansalaiset ovat melko tyytyväisiä suomalaiseen mutkattomaan tapaan hoitaa asioita ja ratkaista ongelmia yhdessä sillä asiat luistavat, viranomaisten tehokuuteen ja puolueettomuuteen luotetaan ja maassa ei ole tyhmistä politikoista huolimatta mätää hallintoa ja korruptoitunutta hallintoa ja julkinen terveydenhuoltokin pelaa, silloin kun sinne sattuu saamaan ajan.

Suomessa on kuitenkin yksi asia, mikä mättää ja pahasti: se on sokea luottamus aina yhteen totuuteen ja tapaan tehdä asiat oikein ilman epäilyjä, vaikka käytännön karmaisevat tarinat kertoisivat muuta. Yksi tällainen kauhuesimerkki on ollut Helsingin kaupungin yhä edelleenkin jo toista vuotta jatkuvat palkanmaksuongelmat miljoonia maksavassa amerikkalaisessa tietokonejärjestelmässä.

Tietokoneet ovatkin tämän päivän suurin uhka ja samalla myös suurin turva, sillä niiden kautta elämme yhä enemmän todeksi elämäämme ja saamme sen kautta hoidettua asioitamme. Nykyajan uudet rikilliset vaanivat meitä verkossa yrittäen kalastella kaikkia mahdollisia henkilökohtaisia tietojamme puhdistaakseen tilimme ja aiheuttaakseen kaaoksen julkisessa elämässä. Siksi tietoturvallisuus on päivän sana. Monimutkaiset tietoturvallisuussäännöt säätelevät elämäämme ja tekevät siitä joskus vaikeaa.

Tietoturvallisuuden nimissä on myös mahdollista tehdä virheitä ja antaa asiakkaille huonoa palvelua ilman, että siitä saa ja voi valittaa ja yrittää korjata tilanne paremmaksi. Pankkitilin avaaminen ja monet muut netissä hoidettavat asiat kuten vakuutukset, saattavat tietoturvallisuussyistä jäädä kokonaan hoitamatta, jos asiakkaalla ei ole mahdollista tehdä vahvaa tunnustautumista sitä vaativiin palveluihin.

Perjantaina sain kirjeen taloyhtiöltä, jossa kerrottiin talon kaikkien yhteistentilojen ja asuntojen ulko-ovien avainpesien uudelleen ohjelmoinnista. Lukoista poistetaan lokiominaisuus, jotta lukot eivät voi enää sen jälkeen tallentaa avainten käyntitietoja. Kyseessä on uusi määräys tietosuojavaltuutetulta perustuen uudistettuun tietosuojalakiin. Tämän saman lain mukaan en näe tililleni maksaneen tilitietoja enkä kirjastossa kortilleni aiemmin lainaamiani kirjoja.

"Olemme päättäneet lopettaa lokitietojen käsittelyn. Lukkoon tallentuvat lokitiedot ovat henkilötietoja ja lokitiedon lopettamisella on tarkoitus suojata asiakkaiden yksityisyyttä."

Edellinen teksti paljastaa tarkoituksen olleen hyvä. Käytännön kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei turvallisuuden nimissä yllä olevien esimerkkitapausten mukainen henkilötietojen salaaminen ole järkevää. Päinvastoin. Pankki- ja kirjastotietojen salaaminen ei oikeasti edistä henkilökohtaista turvallisuutta suuntaan tai toiseen, vaan vaikeuttaa ihmisen omien asioiden hoitamista turvallisuuden nimissä.

Jo se, että taloyhtiö ei enää tiedä kuka neljän rapun asukkaista on aiheuttanut yhteisissä tiloissa vahinkoa, kääntää hyvät tarkoitukset päinvastaisiksi. Asiat voivat jopa pahentua ja rikolliset keksiä uusi tapoja käyttää hyväkseen näitä uusien turvallisuuslakien porsaanreikiä.

Kauhuesimerkkejä on koko ajan tulossa lisää. Meidät ylisuojellaan itseltämme turvallisuuden nimissä ja kohta emme saa hoidettua asioita netissä edes vahvan tunnistautumisen kautta – turvallisuussyistä, sillä turvallisuus heikkenee sitä nopeammin, mitä enemmän itseään vastaan kääntyviä turvallisuuslakeja tehdään ja sitä enemmän rikolliset keksivät uusia keinoja rikoksilleen.