Filosofiaa raakana: kesälukemistoa Suomen tunnetuimmalta filosofilta Timo Airaksiselta

05.07.2024

"Olen todella pitkään - oikeastaan aina - pohtinut seuraavaa ongelmaa: kuinka ja miksi ihminen puhuu itselleen, keskustelee itsensä kanssa oman päänsä sisällä. Tekevätkö kaikki niin? Jos kaikki keskustelevat, tekevätkö kaikki sen samalla tavalla ja yhtä intensiivisesti?."- Näin kirjoittaa ja ajattelee Suomen tunnetuin ja kansainvälisin nykyfilosofi, professori Timo Airaksinen.

Filosofiaa raakana (Arktinen Banaani, 2023) - kirja on avain monien ongelmien miettimiseen ja ratkaisuun. Kirja tarjoaa luettavaksi lyhyitä kappaleita filosofiaa laidasta laitaan syventyen ongelmiin ja ongelmanratkaisuun filosofisin menetelmin. Lukija voi hakea omat kiinnostuksensa kohteet tekstistä ja nauttia filosofoinnin iloista lukematta koko kirjaa. Näppärää eikö totta!

Kirja jakautuu neljään pääosaan: filosofinen psykologia, etiikka, yhteiskunta ja eksistentiaaliset kysymyksen. Esimerkiksi etiikassa annetaan ratkaisu eettisen relativismin ongelmaan ja viimeisessä osassa puhutaan elämisen tarkoituksesta. Kirja problematisoi, kysyy ja vastaa – lukija sitten ottaa kantaa ja päättää annettujen ratkaisujen pätevyydestä. Lukijalla on valta. Hän on kuningas.

Kirja haastaa ajattelemaan perustavia ongelmia ja yhteiskuntakritiikkiä. Kyyninen realisti (tai pessimistinen optimisti) sanoo ruman sanan niin kuin se on. Simo Salmisen Rotestilaulun (1991) sanoin: "Se, se vaan on sillä lailla / Että tässäkin maassa on sitä on paljon mälsää." Filosofia on aina protesti huonoa ajattelua vastaan. Tai ainakin pitäisi olla, jos se on oikeaa filosofiaa. Sen pitää ärsyttää ja innostaa myös ajattelemaan vastavirtaan, kuin muut ihmiset siitä huolimatta, että tekisi sen yksin.

Suomen tunnetuin filosofi, käytännöllisen filosofian professori emeritus, Timo Airaksinen, tunnetaan käytännönläheisistä kirjoituksistaan. Tiukka ja suorapuheinen, mutta hyväntuulinen keskustelija on nimennyt suositun teoksensa hänelle ominaiseen tapaan; "raakuutta" kuvaa myös teoksen alaotsikko Johdatus kyyniseen realismiin. Tosiasiat pitää tunnustaa ja puhua suoraan.

Tämä voisi kuulostaa synkältä, mutta Airaksisen hienostelematon, sellaisenaan puhutteleva tyyli takaa mutkattoman lukukokemuksen. Hän täsmentää, että nämä kirjoitukset ovat hiomattomia erityisesti siksi, jottei kävisi kuten monille hänen filosofiystävilleen, jotka hiovat hiomistaan, saamatta aikaan juuri mitään sen kummempaa kuin liikaa hiottuja ajatuksia toisilleen.

Lopulta ajatukset jäävät aina pöytälaatikkoon.Ymmärrettävyys ja tekstin ääressä viihtyminen ovat Airaksiselle tärkeitä, mutta silkasta viihteen tekemisestä hän haluaa kuitenkin sanoutua irti. Kaikkia käsitteitä ei voi yksinkertaistaa, mutta asioista pitää puhua suoraan ja niiden oikeilla nimillä. Tässä teoksessa myös kertomuksellisuus ja oivaltaminen tulevat lukijaa vastaan.

https://www.digivallila.com/l/filosofiaa-raakana-johdatus-kyyniseen-realismiin-osa-i/