Kaikki ovat lurjuksia

31.03.2021

Teksti:

Harald Olausen

Valtion tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin julkisuuteen tulleet väärinkäytökset viraston johdossa, joka on suoraan eduskunnan alaisuudessa ja jonka tehtävä on tutki valtion virastojen ja laitosten rahan käyttö, ei voisi tulla pahempaan aikaan.

Se kertoo korruptiosta järjestelmän sisällä ja siitä ikävästä kaikkien tietämästä asiasta, ettei tosiasiallisesti valvontaa ole olemassa. Poliitikkojen helmasynti on unohtaa ihmisten voimakas oikeudentunne, vaikka jo Sokrates muistutti, että vahinko, jonka epäoikeudenmukaisuus tuottaa, oli se, kuinka epäoikeudenmukaisuus teki uhrinsa itse kykeneväksi epäoikeudenmukaisuuteen.

David Hume puhui suoraan lurjuksista. Hänen mielestään valtion toimia tutkittaessa tulisi asettaa peruslähtökohdaksi se, että kaikki sinne pyrkivät ja siellä olevat olivat lurjuksia, joilla ei ole missään toimissaan mitään muuta päämäärää ja tärkeysjärjestystä kuin oma yksityinen etunsa ja oman kassan täyttäminen.

Miksi tämä on jäänyt unhoon nykyaikana? Ehkä siksi, että moni ei tunne tai tiedä asioita ja että kaikki tavallaan toistuu uudelleen hieman erilaisena aiemmasta poiketen, kuten Alexis de Tocqueville ymmärsi: "On uskomatonta, kuinka monet moraalin ja politiikan järjestelmät on perätysten löydetty, unohdettu, löydetty taas ja unohdettu taas vain ilmestyäkseen hieman myöhemmin uudelleen näkyviin, aina hurmaten ja yllyttäen maailman kuin ne olisivat uusia ja todistaen ei ihmismielen hedelmällisyydestä vaan ihmisten tietämättömyydestä.

Isaiah Berlinin väitti, että lähes kaikille ajattelijoille on luontainen tapa uskoa, että kaikkien niiden asioiden, joita he pitivät hyvinä, täytyy liittyä kiinteästi yhteen tai ainakin olla sopusoinnussa keskenään. Tästä syntyy näköharha, joka vie ojasta allikkoon. Kun vielä muistaa sen, että usein asioiden oikein ymmärtämisen edessä on psykologisia estoja, jotka eivät ole luonteeltaan ideologisia, Freudin mukaan kaikkia ihmisiä motivoivat poikkeuksetta toimintaan tekijät, joista he eivät itse ole lainkaan tietoisia, ymmärrämme, kuinka vaikea pulma tämäkin on ratkaistavaksi.