Muinaisten kreikkalaisten arvoitus

23.04.2022

Millainen oli helleeninen aika Kreetan esihistoriasta roomalaisvalloitukseen saakka? Entä homerolainen sankariaika, kreikkalaisten siirtokuntien syntyminen kaikille Aigeian meren saarille, kreikkalaisuuden kohoaminen Perikleen johtamana historian rikkaimmaksi kulttuuriksi sekä tieteiden ja taiteiden kukoistus klassisen Kreikan kulta-aikana? Entä niiden merkitys jälkipolville? Harald Olausenin lapsuudesta asti läpi elämän kestänyt Kreikka- ja Platon-innostus saa lopullisen muodon tässä kirjassa muinaisten kreikkalaisten arvoituksesta, jota voi pitää samalla hänen esseistisenä pääteoksenaan. Mukana tarinoissa seuraavat Platon ja Aristoteles sekä monet vähemmän tunnetut kreikkalaisfilosofit. Olausen kysyy, millainen antiikin Kreikka oli kukoistuskautensa huipulla ja millainen on sen haalistunut varjo, joka meissä elää? Olausen pohtii kirjassaan myös antiikin kirjallisuutta ja kreikkalaisten sankarimyyttien sisältämää kansanviisautta, jotka on puettu runolliseen hahmoon sekä antiikin kauhua Sofokleen tragedioiden silmin unohtamatta akhaialaisia, Mykenen sivistystä, Lakedaimonin valtiosääntöä tai Spartan siveyslakia.