Naisvaltainen kriitikkoliitto yrittää erottaa syrjimisestä valittaneen miesjäsenensä

24.11.2022
Kun pintaa hieman raaputtaa SARVissa, kriittinen piste paljastuu SOKEAKSI PISTEEKSI!
Kun pintaa hieman raaputtaa SARVissa, kriittinen piste paljastuu SOKEAKSI PISTEEKSI!

SARVissa - Suomen arvostelijoiden liitossa on kiehunut muutamat viikot. Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Rantama on saanut liiton hallitukselta yksimielisen tuen erottaa miesten syrjimisestä valittaneen yhdistyksen jäsenen, kirjailija, toimittaja ja kriitikko Harald Olausenin.

"Huomasin SARVia tutkiessani suureksi ongelmaksi sukupuolijakauman vääristymisen. SARVissa vähät veisattiin sukupuolten tasa-arvosta. Ongelma ei ole vähäinen. SARVin nykyhommissa se paikka paikoin oli jopa 80-20 naisten hyväksi. Kun naiset ovat päässeet valtaan he suosivat etupäässä naisia. Kritiikki näkyy-hanke oli siitä hyvä esimerkki. Hankkeen toteuttivat naiset. Siitä kirjoittivat naiset ja sen ympärillä jaettavat apurahat jakoivat naiset naisille."

Tätä Olausen on kritisoinut moneen kertaan. Tämä kaikki johtaa hänen mielestään automaattisesti naisnäkökulmaan ja sulkee pois muita kaventaen yhdistyksen kurkistusluukkua ulos maailmaan.

Tapaus Olausen on herättänyt kiivasta keskustelua liitossa, jonka syyskokous pidetään tulevana viikonloppuna Helsingissä.

Puheenjohtajan mukaan Olausenille on soitettu ja lähetetty sähköpostilla pyyntö erota itse tai yhdistyksen syyskokous erottaa Olausenin hallituksen esityksestä. Hallituksen enemmistö koostuu naisista.

Olausen kiistää kaikki Rantaman häntä kohtaan esittämät syytökset. Rantama on väittänyt hänen aiheuttaneen mainehaittaa julkisuudessa yhdistykselle. Väite on Olausenin mielestä absurdi ja kuvaa kokemattoman ja painikoivan puheenjohtajan kapeaa ymmärrystä julkisen keskustelun roolista yhteiskunnassa ja merkitystä demokratiassa. Se ei ole Olausenin mielestä vain sana, vaan yksi kaikkein tärkeimmistä periaatteista.

"Jos sitä ei ole, ei ole muutakaan. Sitä joko on tai ei ole. Ei ole olemassa osapäiväisiä sananvapauden katvealueita ja siksi kysymys vapaasta tahdosta ja ilmaisusta on myös tärkeä kansalaisten vapauden mittarina."

Olausenin mukaan kysymyksessä on myös tärkeä kansalaisoikeus olla eri mieltä valtaa pitävien kanssa. Hän muistuttaa vastineessaan liiton hallitukselle, että jos SARVin kokous erottaa hänet, hän vie asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeuteen.

"Olen kritisoinut Suomen Arvostelijain liiton, SARVin johtoa apurahapäätöksistä, epädemokraattisuudesta ja pöytäkirjojen epämääräisyyksistä sekä järjestöä miesten ja naisten välisestä rakenteellisesta epätasa-arvosta. En koskaan muusta. Minusta esimerkiksi SARVin Kritiikki näkyy-hanke on ollut sisällöltään korkealuokkainen ja inspiroiva."

Olausen sanoo kiinnittäneensä kriittisen huomionsa liitossa yleistyvään antidemokraattiseen ja epäeettiseen ilmiöön sukupuolisesta vääristymästä, ja sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, ja ehdottanut siksi syyskokoukselle jättämässään aloitteessa erityisen tasa-arvo-ohjelman toteuttamista.

Kyseessä on Olausenista liiton toimintaa haittaava vakava ongelma, johon pitäisi tasavertaisuuden nimissä puuttua mahdollisimman pian. Se on ärsyttänyt naisvaltaisen liiton johtoa, joka on suivaantunut saamastaan kritiikistä. Närää on aiheuttanut myös Olausenin verkkojulkaisu digivallila.comissa 16.6.2022 ollut kirjoitus Valefeministeistä.

Olausenin mukaan miesten ja naisten välinen epätasa-arvo on uudenlainen ja vakavasti otettava uhka sekä aidosti toimivalle kansalaisyhteiskunnalle että laajemmin ymmärrettynä vapaalle demokratialle, josta tulisi keskustella myös SARVissa avoimemmin.

Rantaman mukaan asia ei ole kuitenkaan näin. Hänen mielestään esimerkiksi Olausenin asiasta kirjoittama valitus tasa-arvovaltuutetulle oli toimintaa SARVia vastaan. Olausen ei ole kuitenkaan omien sanojensa mukaan kirjoittanut mitään kirjettä mihinkään SARVista, eikä varsinkaan tasa-arvovaltuutetulle.

"Samantapaisia kummallisia väitteitä on nostettu esiin kuin tuulesta temmattuna, mutta mitään todisteita minua vastaan ei ole esitetty."

Rantaman esittämät syyt vaikuttavat Olausenin mielestä tekaistulta eivätkä riitä lailliseen erottamiseen. Olausenin mukaan Rantaman kertomat erottamissyyt eivät ole juridisia vaan ovat enemmänkin henkilökohtaisia, tunnetasolla liikkuvia mielipiteitä ja tuntemuksia.

"Olen täysin eri mieltä. Erottamiselleni ei ole olemassa lainmukaisia perusteita. Koko ajatus on täysin hölmö. Tämä kafkamainen oikeudella uhkailu on fiktiivinen konstruktio. Olen esittänyt ja perustellut eriävän mielipiteeni tasa-arvonäkökulmasta. Minulla on oikeus myös jäsenenä olla eri mieltä yhdistyksen toiminnasta ja kirjoittaa siitä julkisesti."

Lisää juttuja aiheesta:

-https://www.digivallila.com/l/sananvapaus-uhattuna-sarvissa/?fbclid=IwAR0Y_FvyC4ugaxoZaklNp2iHjqOtE7fXtoxbSjptTKbwgXKtw5KoafTi_Nc

-ps://www.digivallila.com/l/sananvapaus-uhattuna-sarvissa/