Miksi Jokisipilä saa puhua mitä haluaa?

28.08.2023

Teksti Harald Olausen

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksenkeskuksen johtajan, Markku Jokisipilän, yliampuva menettely "kesän kuumassa persugatessa" puhututtaa edelleenkin (https://www.digivallila.com/l/nyt-sekin-on-nahty-persuaalio-pyysi-anteeksi-vahkoontumistaan/). 

"Viime ajat on ollut Markku Jokisipilälle, erityisen vaikeita ja kivuliaita kestää. Mediat eivät ole hänen yllätyksekseen ottaneet todesta hänen "tutkimuksiaan" persujen hallituskelpoisuudesta tai vakuutteluja persujen ei-natsimielisyydestä. Monen vuoden työ persujen maineen puhdistamiseksi on mennyt Jussi-paitaa sinimustassa arkitodellisuudessaan ylpeänä kantavalta Jokisipilältä täysin hukkaan ja hän vaikuttaa turhautuneelta. Mutta se ei häntä huoleta, onhan hän saanut tehdä työtä varsin hyväpalkkaisena "puolueettomana tutkijana". Nyt moni hänen lausuntojaan ihmettelevä on alkanut kysyä kuinka kauan?"

Jokisipilän piti vastoin totuutta Helsingin Sanomien uutisointia kansanedustaja, elinkeinoministeri Wille Rydmanista perustuslain vastaisena ja antoi "tieten tahtoen väärän lausunnon" medioille villiten samalla yleistä mielipidettä mediavastaiseksi Trumpin tapaan. Jokisipilä antoi lausuntonsa omilla Facebook-sivuillaan elokuun alussa. Siksi onkin hyvä kysyä, saako Jokisipilä puhua mitä haluaa ja mitä tarkoittaa Jokisipilän tapauksessa tulkinta, että virkamiesten sananvapauden rajoja on arvioitava perusoikeusmyönteisesti?

Jokisipilä on jälkikäteen perunut osan lausumistaan mutta ei ole muuttanut mielipidettään asian suhteen, mikä on käytännössä ihan sama kuin hän ei olisi pyytänyt vääriä väittämiä sisältäviä lausuntojaan anteeksi. Valtion virassa oleva virkamies ei saa ilman esimiehensä lupaa antaa sellaisia lausuntoja, jotka voidaan tulkita poliittisiksi, ja tässä tapauksessa eivät perustu totuudelliseen tulkintaan. Kysyin tätä apulaisoikeusasiamies Mikko Sarjalta, joka oli hieman yllättäen eri mieltä kanssani sanavapaus-tulkinnoissaan valtion virkamiehen osalta ja antoi ymmärtää, ettei Jokisipilä ole käyttänyt väärin sananvapautta.

Sarjala heitti siksi valitukseni Jokisipilästä mappi Ö:hön mutta vastasi silti. Sarjala kirjoittaa perustuslain 109 §:n nojalla eduskunnan oikeusasiamiehen valvovan, että tuomioistuimet ja viranomaiset sekä julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakiaja täyttävät velvollisuutensa. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 3 §:n 2momentin mukaan oikeusasiamies ryhtyy hänelle tehdyn kantelunjohdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lainnoudattamisen, oikeusturvan tai perus -ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. Tähän ei hänen mielestään ollut aiheutta Jokisipilän tapauksessa.

Oikeusasiamiehellä on harkintavaltaa sen suhteen, mitkä asiat hän ottaa tutkittavakseen ja mihin toimenpiteisiin kantelu antaa aihetta. Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus, vaikka se on hieman eri. Sarjala käytti oikeutta ja päätti, ettei ota tutkittavaksi Jokisipilän sananvapauden käyttöä, mikä on hieman kummallista. Sananvapauteen lain mukaan sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tähän vetoaminen ei sovellu Jokisipilän tapaukseen, sillä hän käytti virkamiesasemaansa ja sanavapauttaan tahallisesti väärin. 

Juuri tähän "moraalisella katvealueella olevaan ongelmaan" pitäisi voida puuttua, vaikka sananvapautta ei olisikaan sidottu mihinkään tiettyyn viestinnän muotoon (HE 309/1993 vp). Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan jokaisella on sananvapaus ja siitä huolehditaan. Mutta miten? Tämä oikeus sisältää Sarjalan mukaan vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja viranomaisten siihen puuttumatta. Mutta sananvapaus on myös vastuuta ja valtaa. Ja jos perustuslaki ei tässä tapauksessa suojele meitä hullujen kiihotuspuheilta, on sitä, heti kun mahdollista, muutettava.

Perustuslain 16 §:n 3 momentin mukaan tieteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. Siitä ei Jokisipilän tapauksessa kuitenkaan ole kysymys. Akateeminen vapaus turvataan yliopistolain 6 ja 32 §:ssä, Sarjala siis selittää, Jokisipilä saa siis hänen mielestään puhua mitä ja kuinka paljon vain haluaa veronmaksajien piikkiin. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että "sananvapaus on osa akateemista vapautta, koska tutkimuksen ja opetuksen vapaus edellyttävät oikeutta ilmaista, ja vastaanottaa erilaista informaatiota". Siitä ei ole nyt kysymys. Kysymys on sananavapauden tahallisesta väärinkäytöstä.

Sarjala ei kuitenkaan halua tätä tulkintaa ymmärtää ja Jokisipilän käyttäneen asemaansa väärin tai haurhauttaneen medioita asiantuntijaroolin sekä yksityisen roolin sekoittamalla, väittämällä Hesarin toimineen perustuslain vastaisesti. Yliopistolain 2 §:n mukaan yliopiston tehtävänä on toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Mutta se ei tarkoita sitä, että tutkijat antaisivat vääriä tietoja Jokisipilän tavoin asemansa turvin jotain yksityistahoa hyödyntäen. Sananvapaudella on akateemisessa yhteydessä erityinen merkitys, ja siksi sitä pitäisi vaalia myös sen väärinkäyttäjiä vastaan.

Mielipiteiden ilmaiseminen ei saa loukata toisen ihmisen kunniaa ja yksityisyyttä tai rikkoa ihmisoikeuksia. Nyt kuitenkin Jokisipilä tekee juuri näin. Hän sai lausunnollaan aikaan vihakampanjan sekä Hesaria että sen päätoimittajia kohtaan. Olisi hyvä, jos Sarjala olisi ottanut tähän asiaan tiukemmin kantaa ja määritellyt sen, miten Jokisipilän tapauksessa virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän sananvapautta voitaisiin perustuslain suomin oikeuksin rajoittaa, jos kyseessä on Jokispilän tapaan selvästikin totuutta "luovasti" omiin tarkoituksiinsa muunteleva ja epätasapainossa oleva henkilö, joka yllyttää muita vihapuheeseen.

Tässä tapauksessa se olisi ollut aiheellista, sillä Jokispilän "asiantuntijana" esittämä poliittinen lausunto vaikuttaa lain tulkintaan selvästikin vääristäen sitä. Sarjala oli kuitenkin toista mieltä ja perusteli kantansa myös selvästi. Sarjalan mukaan mitään tutkittavaa ei ollut, vaikka Jokisipilän lausunto aiheuttkin paljoni ongelmia, joista poliittinen sekasotku ei ole vähäisin. Lisäksi Jokisipilä todennäköisesti ymmärsi valehtelevansa, koska tiesi oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä katsottavan tätä lain kohtaa läpi sormien, sillä virkamiesten työntekijöiden sananvapauden rajoja arvioidaan maassamme eri tavalla kuin muiden. 

Suomalainen oikeusjärjestelmä toimii juuri tällä tavalla kummallisesti itseään vastaan jo lähtökohtaisesti väärin, suojellen lain rikkojia, ei lain puolustajia. Kummallista on se, ettei kukaan kyseenalaista tätä "isä valvoo poikaansa"-syteemiä. Hyväveli-verkostojen Suomi saa tässä oikeudellisen täyttymyksensä. Vanha vitsihän on se, ettei Suomessa saa "oikeasti" oikeutta se joka sitä tarvitsisi, vaan ne maan mahtavat, jotka eivät "sitä eivät tarvitse". Tapahtuuko oikeus, jos viranomaisilla itsellään on oikeus määritellä, mikä on väärää ja oikeaa? Ei ainakaan tässä tapauksessa. Jokisipilä olisi pitänyt pistää aisoihin vielä silloin kun hänestä ei ollut haittaa. Nyt tämä paha mörkö saa rauhassa kasvaa putinimaisiin mittoihin ilman, että kukaan puuttuisi hänen puheisiinsa.

https://www.digivallila.com/l/tarkein-neuvo-kun-kohtaat-perussuomalaisen-on-ala-alistu-tai-noyristele/

https://www.digivallila.com/l/nyt-sekin-on-nahty-persuaalio-pyysi-anteeksi-vahkoontumistaan/